‘இந்திய பெண்கள் வேலையில் இருந்து வெளியேற பணியிட பாரபட்சமே போதிய காரணமாக இருக்கலாம்’
அண்மை தகவல்கள்

‘இந்திய பெண்கள் வேலையில் இருந்து வெளியேற பணியிட பாரபட்சமே போதிய காரணமாக இருக்கலாம்’

மவுண்ட் அபு: பொறியியல் நிறுவனங்களில் பெண்கள் பணியாற்றி வந்த நிலையில், அதேபோல் பணிபுரிந்து வரும் ஆண் பொறியாளர்கள் பணியிட பாகுபாட்டை எதிர்கொள்வதாக...

‘தொழில் தொடங்குவதை எளிதாக்குவதற்கான டெல்லியின் சீர்த்திருத்தங்கள் பெரும் வெற்று அலங்காரங்கள்’
அண்மை தகவல்கள்

‘தொழில் தொடங்குவதை எளிதாக்குவதற்கான டெல்லியின் சீர்த்திருத்தங்கள் பெரும் வெற்று அலங்காரங்கள்’

மவுண்ட் அபு: 2016ஆம் ஆண்டில், உலக வங்கியின் ‘எளிதில் தொழில் செய்ய’ உகந்த 190 நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா 130வது இடத்தில் இருந்தது. சீர்த்திருந்தங்கள்...