இந்தியாவில் பெண்களின் சுகாதாரத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக கண்காணிக்கப்படாத மாத்திரைகள் ஏன் தூண்டப்படுகிறது
அண்மை தகவல்கள்

இந்தியாவில் பெண்களின் சுகாதாரத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக கண்காணிக்கப்படாத மாத்திரைகள் ஏன்...

மும்பை: குஜராத், பீகார் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஐந்தில் நான்கு பேரின் கருச்சிதைவுக்கு மருந்து அல்லது மருந்து கலவை தூண்டுதலாக...

பணக்கார 10 இந்தியர்களின் சொத்து 4 மாநிலங்களின் பொருளாதாரம் & 6 அமைச்சகங்களுக்கு ஈடானது
அண்மை தகவல்கள்

பணக்கார 10 இந்தியர்களின் சொத்து 4 மாநிலங்களின் பொருளாதாரம் & 6 அமைச்சகங்களுக்கு ஈடானது

மும்பை: பணக்கார 10 இந்தியர்களின் சொத்து மதிப்பானது, நான்கு மாநிலங்கள் மற்றும் ஆறு அரசு அமைச்சகங்களின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு (GSDP) இணையானது...