குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (MSMEs) பெரிய தொழில்களை விட குறைந்த மூலதன செலவில் பெரிய வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன, ஆனால் இந்த துறை குறைந்த அளவிலான பதிவுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 73 வது தேசிய மாதிரி ஆய்வு (2015-16) படி, இந்தியாவின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை 63 மில்லியன் அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 111 மில்லியன் வேலைகளை உருவாக்கியுள்ளது.

ரூ .250 கோடிக்கு மிகாமல் விற்றுமுதல்,ஆலை மற்றும் இயந்திரங்களில் ரூ .50 கோடிக்கு மேல் முதலீடு இல்லாத நிறுவனங்கள், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களாக பதிவு செய்ய தகுதியுடையவை. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் என பதிவு செய்வது அரசு மானியங்கள், எளிதான கடன் ஒப்புதல்கள், குறைக்கப்பட்ட மின் கட்டணங்கள் மற்றும் திறன் மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டுக்கான குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் கிளஸ்டர்களுக்கான அணுகல் போன்ற பலன்களைப் பெற நிறுவனத்திற்கு உரிமை அளிக்கிறது.

தற்போதைய தரவு (டிசம்பர் 2019), குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் பதிவுகள் 8.3 மில்லியன் (அதாவது, மொத்த குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களில் 13%) குறைவாக இருந்தாலும், இந்த பதிவு செய்யப்பட்ட குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் 46.6 மில்லியன் (42%) வேலைகளை உருவாக்குகின்றன. உயரிய பதிவுகள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை சேவைகள் (10%), ஜவுளி மற்றும் ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் (9.4%), உணவு மற்றும் பான உற்பத்தியாளர்கள் (7.9%), மொத்த மற்றும் சில்லறை வர்த்தகர்கள் (6.6%), விருந்தோம்பல் சேவைகள் (6.4%) மற்றும் பிற உற்பத்தி நிறுவனங்கள் (6.2%) ஆகும்.

பெரிய அளவிலான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி, நாட்டின் ஜிடிபி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு பங்களிக்கும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் திறனை அங்கீகரித்து, அரசு அதிக நிறுவனங்களை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களாக பதிவு செய்ய ஊக்குவிக்கிறது. சமீபத்தில், உத்யம் பதிவு (Udyam Registration) என்ற புதிய போர்ட்டலை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பதன் மூலம், பதிவுகளில் மேலும் எளிமைப்படுத்தல் அறிவிக்கப்பட்டது, இது வருமான வரி மற்றும் ஜிஎஸ்டி தரவுத்தளங்களுடன் தானியங்கி ஒருங்கிணைப்பை முன்மொழிகிறது.

தரவு காட்சிப்படுத்தலுக்கு உதவிய IIHS நகர்ப்புற தகவல் ஆய்வகத்தை சேர்ந்த, திவிஜ் சின்ஹா பங்களிப்பை, ஆசிரியர் நன்றி கூறுகிறார்.

உங்களின் கருத்துகளை வரவேற்கிறோம். கருத்துகளை
respond@indiaspend.org என்ற முகவரிக்கு அனுப்பலாம். மொழி, இலக்கணம் கருதி அவற்றை திருத்தும் உரிமை எங்களுக்கு உண்டு.