இந்திய சுகாதார அமைப்புக்கு ஆபத்து தரும் ஊழியர் பற்றாக்குறை, நிதி நெருக்கடி/தாமதம்
அண்மை தகவல்கள்

இந்திய சுகாதார அமைப்புக்கு ஆபத்து தரும் ஊழியர் பற்றாக்குறை, நிதி நெருக்கடி/தாமதம்

புதுடெல்லி: கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) பொது சுகாதார செலவினங்கள், 1.28%ஐ கடக்கவில்லை. நோய் தாக்கம் -...

இரு முக்கிய உடல்நல தரவுகள் வேறுபடுகின்றன, மாநிலங்களின் தவறான அறிக்கைகளும் வெளிப்படுகின்றன
அண்மை தகவல்கள்

இரு முக்கிய உடல்நல தரவுகள் வேறுபடுகின்றன, மாநிலங்களின் தவறான அறிக்கைகளும் வெளிப்படுகின்றன

புதுடெல்லி: பொதுநல சுகாதாரம் மீதான இந்தியாவின் முன்னேற்றம் கடந்த பத்தாண்டுகளில் அதன் பொருளாதார வளர்ச்சியை தக்கவைக்கத் தவறிவிட்டது, பொருளாதாரம் மீது...