அதிக குழந்தைகள் இந்தியாவின் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு மோசமான இழப்பை குறிக்கிறது
அண்மை தகவல்கள்

அதிக குழந்தைகள் இந்தியாவின் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு மோசமான இழப்பை குறிக்கிறது

புதுடெல்லி: இந்தியாவில், குழந்தைகள் இல்லாத ஏழை குடும்பங்களில் 7.8% என்ற விகிதத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை கொண்ட கிட்டத்தட்ட...

ஏன் அப்ஸானா பானுவின் வாழ்க்கையை மாற்றுவது உ.பி. மற்றும் இந்தியாவை உயர்த்தும்
அண்மை தகவல்கள்

ஏன் அப்ஸானா பானுவின் வாழ்க்கையை மாற்றுவது உ.பி. மற்றும் இந்தியாவை உயர்த்தும்

சீதாபூர், உத்தரபிரதேசம்: அப்சனா பானுவுக்கு வயது 18, மற்றும் அவரது 5’7 உருவம் பலவீனமானமாக இருக்க, மென்மையான எலும்புகள் கொண்ட மூன்று நாள் வயது குழந்தை...