காலநிலை மாற்றத்தால் மிகவும் பாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கும் பெண்கள்; ஆனால் தரவு இல்லை
அண்மை தகவல்கள்

காலநிலை மாற்றத்தால் மிகவும் பாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கும் பெண்கள்; ஆனால் தரவு இல்லை

புதுடெல்லி: பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில், காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தை உணர அதிக வாய்ப்புள்ளது; இதுபோன்ற சிக்கல்களால் அவர்கள் அதிக...

பாலினம் மையப்படுத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டால் திருமண வன்முறைகளை குறைக்கலாம்; பெண்கள் நலமும் மேம்படும்
அண்மை தகவல்கள்

பாலினம் மையப்படுத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டால் திருமண வன்முறைகளை குறைக்கலாம்; பெண்கள் நலமும் மேம்படும்

புதுடெல்லி: பாலினத்தை மையப்படுத்தி பட்ஜெட் தயாரித்த மாநிலங்களில் 2005-06 முதல் 2015-16 வரையிலான காலத்தில் திருமண வன்முறைகள், அவ்வாறு இல்லாத காலங்களை...