‘பணியாளர்களின் சிறந்த மன உறுதியும், கைதிகளின் நல்லெண்ணமும் தெலுங்கானா சிறை சீர்திருத்தங்களில் முக்கியமானது’
அண்மை தகவல்கள்

‘பணியாளர்களின் சிறந்த மன உறுதியும், கைதிகளின் நல்லெண்ணமும் தெலுங்கானா சிறை சீர்திருத்தங்களில்...

ஐதராபாத்: தெலுங்கானா சிறைச்சாலைகள் ஒரு திருப்புமுனையைக் கண்டன: அதில் இருப்போரின் விகிதம் 2014 ஆம் ஆண்டில் பிரிக்கப்படாத ஆந்திராவாக இருந்த போது, 88% ஆக...

நாடாளுமன்ற தொகுதி வாரியாக இந்தியாவின் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை வெளிப்படுத்தும் புதிய முறை
அண்மை தகவல்கள்

நாடாளுமன்ற தொகுதி வாரியாக இந்தியாவின் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை வெளிப்படுத்தும் புதிய முறை

புதுடெல்லி: ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக உள்ள இந்தியாவில், பாராளுமன்ற தொகுதி வாரியாக ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அளவைபுதிய...