சூரிய மின்சக்திக்கான கட்டணங்களை வியத்தகு முறையில் குறைப்பதன் திட்டமிடப்படாத விளைவு என்னவென்றால், உயிரி மற்றும் சிறிய நீர் மின்சாரம் போன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் பிற ஆதாரங்கள் இனி போட்டித்தன்மையற்றவை ஆகின்றன, எனவே திறன் கூட்டல் குறைந்துள்ளது. உதாரணமாக, 2016 ஜனவரியில், சிறிய ஹைட்ரோ, பயோமாஸ் மற்றும் சோலார் ஏறக்குறைய ஒத்த நிறுவப்பட்ட திறன்களைக் கொண்டிருந்தன. ஜனவரி 2021 க்குள், சிறிய நீர்மின் திறன் மாறவில்லை என்றாலும், சூரிய ஒளி வியத்தகு அளவில் அதிகரித்துள்ளது. காற்றாலை நிறுவல்கள் கூட, இலக்கை அடைய முடியவில்லை.

தரவுக்காட்சி வடிவமைப்பை, கோகுலானந்தா நந்தன் மற்றும் குலால் சலில் மேற்கொண்டனர்.

உங்களின் கருத்துகளை வரவேற்கிறோம். கருத்துகளை respond@indiaspend.org என்ற முகவரிக்கு அனுப்பலாம். மொழி, இலக்கணம் கருதி அவற்றை திருத்தும் உரிமை எங்களுக்கு உண்டு.