இந்தியாவின் ஏழைகளில் 47%, பணக்காரர்களில் 30% குழந்தைகளுக்கு முழு நோய்த்தடுப்பு செய்யப்படவில்லை

மும்பை: இந்தியாவின் ஏழை குழந்தைகளில் கிட்டத்தட்ட 47% பேருக்கு முழுமையாக நோ...

அதிக குழந்தைகள் இந்தியாவின் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு மோசமான இழப்பை குறிக்கிறது

புதுடெல்லி: இந்தியாவில், குழந்தைகள் இல்லாத ஏழை குடும்பங்களில் 7.8% என்ற விகி...