இமயமலை, நெருக்கடியான வாழ்க்கை என எச்சரிக்கும் ஐபிசிசி அறிக்கை

ஹம்தா பாஸ், இமாச்சல பிரதேசம்: “ப்ருத்வி கரம் ஹோ ரஹி ஹை” (பூமி வெப்பமடைகிறது)...